Drukuj

O nas

Z zamiarem założenia organizacji, która skupiałaby ludzi żywo interesujących się historią naszej okolicy nosiliśmy się od dłuższego czasu. Decyzja zapadła i Stowarzyszenie zostało założone 15.07.2012 roku. W zarządzie Stowarzyszenia jest 5 osób z Goleniowa i Stepnicy. Wyznaczyliśmy sobie cele jakie chcemy realizować w ramach naszej działalności, oto najistotniejsze z nich :

  • Zgłębienie historii powiatu goleniowskiego
  • Tworzenie bazy danych na temat historii powiatu goleniowskiego
  • Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii poznawanego terenu
  • Tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych przez członków Stowarzyszenia
  • Stała współpraca z Konserwatorem Zabytków i działanie zgodnie z jego wytycznymi
  • Upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem
  • Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta Goleniów oraz powiatu goleniowskiego
  • Ochrona zabytków, opuszczonych cmentarzy oraz opieka nad nimi


Do listopada 2012 roku do grona członków Stowarzyszenia dołączyło siedem kolejnych osób czynnie działając podczas realizacji kilku przyjętych projektów historycznych. Mamy kolejne deklaracje od osób, które obserwują nasze starania w obszarach statutowych i chcą wspólnie z nami tworzyć brać historyczno eksploracyjną naszego regionu.