Drukuj

Kępy Lubczyńskie ( do 1945 Jugenkamp )

Osada leży przy drodze łączącej Goleniów z Lubczyną przy skrzyżowaniu z drogą łączącą Rurzycę z Borzysławcem.

Kępy Lubczyńskie zostały założone na przełomie XVII/XIX wieku, na terenach należących do Lubczyny.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1838 roku kiedy odnotowano tu 70 mieszkańców. W latach 90-tych XIX wieku osada liczyła 12 budynków i 10 mieszkańców.

Osada została założona jako luźno zakomponowana , kilku zagrodowa kolonia , rozplanowana wzdłuż łukowo wytyczonej drogi. Część zagród skomunikowana była z traktem głównym krótkimi drogami dojazdowymi. Kępy Lubczyńskie składały się z niewielkich dwubudynkowych zagród typu małorolnego – w tym gospodarstwa robotników leśnych i z większych trzy i czterobudynkowych zagród średniorolnych.

Mapa Kęp Lubczyńskich z 1900 roku

Źródło: własne

Autor: Wojciech Janda