Drukuj

Kamieniska ( do 1945 Brachhorst )

Osada położona około 2 km na południe od wsi Święta  ,przy ujściu rzeki Iny do Odry.

Osada została założona w 1755 jako dominium Świętej. Od XIX wieku osada była związana z dobrami Świętej i Jedlin.

W XIX przekazów kartograficznych wieś miała formę krótkiej i zwartej szeregów ki ,rozplanowanej na osi północ- południe w linii  drogi w kierunku Świętej. Zabudowa była rozmieszczona tylko po zachodniej stronie drogi i tworzyła zwartą i prosta pierzeję ,którą przesłaniał od południowego –zachodu pas lasu liściastego. Historyczna zabudowa wsi składała się z typologicznie jednorodnych dwubudynkowych zagród małorolnych lub rybackich. Po środku wsi ulokowany był niewielki cmentarz ewangelicki ,rozlokowany w formie prostokąta. Mieszkańcy wsi byli protestantami i należeli do parafii w Świętej ,natomiast wszelkie sprawy cywilne załatwiano w Raduni.

W 1905 roku mieszkało tutaj 78 osób.

Pierwotny układ wsi uległ zatarciu. Obecnie zachowały się 3 dwubudynkowe zagrody. Budynki pochodzą z pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Po cmentarzu nie pozostał praktycznie żaden ślad.

 Mapa Kamienisk z 1938 roku.

Źródło : www.ostpommern.de,własne

Autor: Wojciech Janda