Drukuj

Pątlica ( do 1945 Marienwalde )

Pątlica jest nieistniejącą osadą położoną nad rzeką Iną która była oddalona od Goleniowa o około 6 km. Była to śródleśna osada ,założona bezpośrednio po zachodniej stronie rzeki Iny.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi  z roku 1754 ,kiedy to zawarto umowę między miastem Goleniów ,a Fundacją Mariacką ze Szczecina w sprawie łąki zwanej Padagogiem- Heyde. Powołując się na ten dokument w roku 1785 teren ten nazwano Marienwalde.

W latach 1869-71 obręb leśnictwa Marienwelde wynosił 1645 mórg. W owym czasie leśniczym był Glode ,a leśniczówkę zamieszkiwało 8 osób. Przekazy źródłowe z lat 20-tych XX wieku określały miejscowość  jako leśnictwo Fundacji Mariackiej ze Szczecina , które liczyło 715 ha z czego: 637 ha to lasy i 38 ha pól ze szczątkową hodowlą. W 1905 roku mieszkało tu 7 osób.

Wg danych historycznych i przekazów kartograficznych była to osada jednodworcza założoną po zachodniej stronie Iny przy drodze do Goleniowa. Była to 3 budynkowa zagroda z dodatkowym –wolnostojącym budynkiem położonym na południowy wschód od leśniczówki. Do zagrody przylegał od wschody niewielki ogród i sad.

 Po północnej stronie leśniczówki przy drodze do Goleniowa zlokalizowany był niewielki cmentarz miejscowych leśników.

Mapa Pątlicy przed 1945 rokiem

 

 Autor: Wojciech Janda