Drukuj

Iwno ( do 1945 roku Ibenhorst )

Iwno to mała osada w sołectwie Lubczyna ,położona w zalewowej strefie łąk otaczających jezioro Dąbie przy drodze gruntowej łączącej Lubczynę z Rurzycą.

Osada została założona w 1805 roku jako kolonia właścicieli Lubczyny –rodzinę Borgstade. Z informacji źródłowych wynika ,że pierwotnie w Iwnie znajdowały się budynki inwentarskie, wchodzące w skład majątku w/w rodziny. W 1872 roku liczba domów wynosiła 17 ,a mieszkańców 180.

       Zdjęcie z kolekcji Pana Doriana Wintera

W zabudowie Iwna dominowały niewielkie ,dwubudynkowe zagrody, osadzone na płytkich, prostokątnych parcelach. Niewielkie domy mieszkalne ustawione były na froncie parceli , zorientowane kalenicowo do drogi. W głębi parceli znajdowały się niewielkie budynki gospodarcze.

Jak wynika z map topograficznych z 1886 i 1927 roku, na północnym skraju  Iwna znajdował się trzybudynkowy zespół ( obiekty rozmieszczone w podkowę, otwartą od południa), stanowiący prawdopodobnie element dawnego majątku lubczyńskiego.

Do dzisiejszych czasów przetrwały dwie zagrody stanowiące pozostałość północnej i południowej części Iwna. Gospodarstwa te sa znacznie oddalone od siebie. Pierwotny układ wsi został zatarty.

 Mapa Iwna przed 1945 rokiem

 

        Autor: Wojciech Janda