Drukuj

Żółwia Błoć (do 1945 Barfussdorf)

 Wieś jest położona ok. 1 km na północny zachód od drogi krajowej nr 6, w tym miejscu pełniącej funkcję północnej obwodnicy Goleniowa, ok. 2 km na północ od miasta.

Ślady osadnictwa na terenie wsi sięgają epoki neolitu, co potwierdza odnalezienie kilku osad na wzgórzu na wschodnim krańcu wsi, a na nich narzędzi kamiennych i elementów uzbrojenia ludności kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej. Następnie, w epoce brązu powstała tu osada rolnicza, co potwierdza znalezisko cmentarzyska urnowego. Prawdopodobnie istniała tutaj również osada odkryta przed wojną kultury łużyckiej i kultury jastorfskiej z epoki żelaza. Pierwsza wzmianka o Żółwiej Błoci pochodzi z 1328 roku, kiedy to książę Barnim III Wielki przekazał ją miastu Goleniów. Osada powstała najprawdopodobniej w XIII wieku i miała charakter obronny. Wtedy była własnością książąt pomorskich. Do XVIII wieku była jedną z dwóch wsi (obok Miękowa), należących do miasta. W XIX wieku miasto, w ramach odszkodowania dla Żółwiej Błoci, założyło kolejną wieś, Gollnowshagen (Białuń), zlikwidowano wtedy największe gospodarstwa. W 1784 we wsi było 16 gospodarstw chłopskich i 8 chałupniczych. . W roku 1820 posiadała już 41 domów mieszkalnych i oprócz chłopów mieszkali we wsi rzemieślnicy (w roku 1847 - 1 szewc, 2 krawców, 2 kowali i 2 handlarzy oraz pracownicy najemni utrzymujący się z pracy stałej poza rolnictwem).

                      fot. Kościół prze 1945 rokiem

 

We wsi znajdował kościół oraz dwa cmentarze- pierwszy przy kościele ,a drugi został założony w drugiej połowie XIX wieku w znacznym oddaleniu od wsi ,ok. 1 km na północny –zachód od wsi w lesie. Obecny kościół p.w. św. Antoniego powstał w latach 20-tych i 30-tych XX w. Pierwotny kościół o rodowodzie średniowiecznym został zniszczony w okresie powojennym. Była tu również kuźnia i szkoła.

fot. Kościół w 1949 roku, foto zakupione na www.fotomemoria.pl

Kościół stał na nawsiu, gdyż wieś została założona na planie owalnicy. Na początku XX wieku wieś powiększała się i rozbudowała w stronę Białunia.          

 Na dawnym cmentarzu przykościelnym stoją dwa głazy stanowiące pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym na frontach  I wojny światowej. Na jednym a nich  znajdują się nazwiska poległych.

 

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1734 - 150-200 mieszkańców

1811 – 243 mieszkańców

1814 – 188 mieszkańców

1820 – 306 mieszkańców

1828 – 278 mieszkańców

1834 – 330 mieszkańców

1840 – 378 mieszkańców

1843 – 432 mieszkańców

1871 - 465 mieszkańców – w tym 231 mężczyzn i 234 kobiet ,105 dzieci poniżej 10 roku życia. W tym 333 osoby powyżej 10 roku życia, umiejące czytać i pisać

1905 - 359 mieszkańców

1912 -  393 mieszkańców

1925 -  396 mieszkańców

1939 - 386 mieszkańców 

2000 - 196 mieszkanców

Mapa Żółwiej Błoci przed 1945 rokiem

Źródło:wikipedia,www.runenwalde.com,"Dzieje Goleniowa" H.Lisiecki,własne

Autor: Wojciech Janda

Dodaj komentarz


Statystyki

Dziś70
Wczoraj103
Bieżący tydzień712
Bieżący miesiąc173
Ogólnie181198

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Szybki kontakt

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" 

Numer KRS - 628718

NIP  856-185-49-10

Regon - 364976503

Konto: Bank Pekao S.A. 19 1240 3839 1111 0010 6922 7270

e-mail: