Drukuj

Racimierz (do 1945 niem. Hermannsthal)

 

Wieś leży w sołectwie Żarnowo, na skraju Równiny Goleniowskiej (lasy Puszczy Goleniowskiej oraz Doliny Dolnej Odry (łąki i bagna).

Wieś została założona w 1816 roku na planie rzędówki jako nowa kolonia wydzielona z folwarku w Żarnowie. Początkowo osada należała do Castnera, zarządcy domeny państwowej,po jego śmierci  przeszła w ręce rodu Puttkamerów. Jeszcze później wieś podzielono na kilka oddzielnych parceli.

Racimierz został z czasem rozbudowany do wielodrożnicy. Znajdowały się tutaj liczne zagrody chłopskie, oraz dwa wiatraki. Kaplicę wybudowano ok. 1860 roku. Po II wojnie światowej kaplicę i wiatraki rozebrano.

W trakcie  wojny wieś nie ucierpiała. Ostatecznie miejscowość została zajęta w 1945r. przez Armię Czerwoną i została przekazana administracji polskiej.

Obecnie wieś liczy 221 mieszkańców

Źródło:wikipedia,własne

Autor:Lidia Kołtun