Drukuj

Piaski Małe ( do 1945 Sandorf )

 

Mała wieś sołecka leżąca przy brzegu Zalewu Szczecińskiego (dokładnie Zatoki Stepnickiej, na terenie porośniętym przez łąki i sitowia w Dolinie Dolnej Odry.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XVIII wieku, kiedy to w 1741 roku założono ją na prawie olęderskim. W 1752 roku powstał tutaj folwark stanowiący domenę królewską Sprzedany został w 1802 roku w prywatne ręce. Wieś miała charakter rolniczo-rybacki. W 1832 roku sprowadzono nowych kolonizatorów .W roku 1870  w Piaskach Małych zamieszkiwało ponad 122 mieszkańców.Byli to przeważnie marynarze i rybacy.  W 1928 r. wieś liczyła 100 mieszkańców .

Wieś miała formę dwóch rzędówek.

 W trakcie II wojny światowej wieś nie ucierpiała. Ostatecznie miejscowość została zajęta w 1945 r. przez Armię Czerwoną i została przekazana administracji polskiej.

Wg. XIX-wiecznych przekazów kartograficznych wieś miała formę złożoną z dwóch, nieregularnych i krótkich rzędówek

Obecnie wieś ma charakter nieregularnej rzędówki. Znajduje się tutaj kilka domów mieszkalnych, murowanych, wzniesionych głównie w końcu XIX i początku XX wieku. Między domami znajdują się sady, zaś główna droga wysadzona jest lipami. Na zachód od wsi znajdują się nadzalewowe tereny bagienne będące pod ochroną w ramach Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża.

 We wsi nie ma zabytków. 

Autor:Lidia Kołtun