Drukuj

Jarszewko ( do 1945 Jassow am Haff )

 

Jarszewko wzmiankowane było w 1590 r, jako własność rodu von Flemingów.

Wieś o nieregularnym założeniu ulicowym, z promienistym układem dróg polnych na obu krańcach wsi. Układ przestrzenny o kompozycji zwartej, ukształtowanej w sposób osiowy; pierzeje w pełni wykształcone, szczelnie zabudowane. Zabudowa typologicznie zróżnicowana: w pierzei południowej dominowały zagrody 3-budynkowe, rozlokowane na niewielkich działkach siedliskowych; w pierzei północnej - zagrody 2 lub l-budynkowe

 W XVII wieku składała się z trzech części, jedna była administrowana przez sołectwo Piaski, dwie pozostałe przez wieś Brzozowo. Całe Jarszewko było własnością rodu von Fleming. Była to typowa wieś chłopska, znajdowały się tutaj liczne zagrody i folwark. W 1780 r. we wsi było 7 gospodarstw chłopskich i 4 chałupników. W 1870 roku zamieszkiwało tutaj ok. 260 osób, a w 1929 r.  290 . W roku 1880 wybudowano wiatrak typu holenderskiego, który działał do roku 1939.Został on zniszczony podczas II wojny światowej.

Obecny układ przestrzenny uległ przekształceniu w niewielką wielodrożnie. Zabudowa Jarszewka pochodzi głównie z początków XX wieku, są to budynki murowane, bez wartości zabytkowej. Folwark, podobnie jak wiatrak, został zburzony. Po obu budowlach nie ma śladów.

Autor:Lidia Kołtun