Drukuj

Krzywice ( do 1945 Kriewitz )

 Wieś jest położona około 3 km na południe od drogi krajowej nr.6 i około 4 km na zachód od Osiny

Na miejscu wsi istniało już w epoce neolitu prasłowiańskie grodzisko.Na granicy Krzywic i Redostowa odkryto cmentarzysko urnowe kultury łużyckiej. Wydobyto tutaj m.in. popielnicę i pierścionek brązowy z V okresu epoki brązu lub początków epoki żelaza. Z tego samego zapewne miejsca pochodzi zapewne grot oszczepu z brązu datowany na rok 1700 p.n.e.

Z okresu rzymskiego (I – IV w. n.e.) pochodzi cmentarzysko z grobami jamowymi, z których wydobyto m.in. 2 oczkowate zapinki, 2 bransolety, klucz żelazny, 2 przęśliki i 4 szklane paciorki. Nad jeziorem Białym – rzekomo w popielnicy – znaleziono brązową monetę cesarza Magnusa Maximusa panującego w latach 383- 388 n.e. W 1971 r. na południe od jeziora szczecińscy archeolodzy odkryli osadę z późnego okresu rzymskiego. Znaleźli tutaj fragmenty ceramiki, żużle żelazne i gliniany przęślik.

Na stromym zboczu prawej krawędzi doliny Gowienicy o wysokości względnej 23 m, w lesie 2 km na zachód od Krzywic, leży słowiańskie grodzisko wyżynne zwane „Schlossberg”, „Hűnengraben”, a dawniej też „Waldburg”. Ma ono kształt skrzyniowego czworoboku (trapez) ograniczonego od północy głębokim parowem. Umocnienia składają się w dwóch częściach: jądra o wymiarach 40 x 50 m oraz okrągło zakończonego podgrodzia wysuniętego na wschód około 40 m. Na grodzisku znaleziono kości wołu i wieprza oraz ceramikę „Późno i środkowosłowiańską”. W 1832 r. Karol Norden opublikował na łamach „Powszechnej Pomorskiej Gazety Ludowej” nowelę „Das Eeiland von Polchow”, w której opisał stojący na grodzisku zamek Flemmingów zwany „Heindehőf” (Leśnym Dworem).

Wg H. Lemckego, pierwsza wzmianka o powstaniu wsi pochodzi z 1291 r. w tym okresie, tj. na przełomie XIII i XIV w., książę pomorski – Bogusław IV szukający środków pieniężnych na prowadzenie wojny z Brandenburgią, spośród innych nadań na rzecz Zakonu Joannitów, nadaje temu zakonowi wieś Krzywice (Bractwo Szpitalne w randze zakonu rycerskiego powstało w Jerozolimie w końcu XI w.; pierwsze nadania na Pomorzu Zachodnim w Sławnie i w Stargardzie nad Iną otrzymało od księcia Czcibora I w połowie XII w.). W połowie XIV w. – w wyniku najazdów Brandenburczyków Joannici rezygnują z nadania lennego w Krzywicach. W 1334 r. należały Krzywice do zamku w Błotnie, następnie przeszły na własność Ebersteinów z Nowogardu. Przy podziale dóbr w 1569 r. Krzywice dostało się Wolfgangowi von Eberstein z Maszewa. Wieś składała się wówczas z 39 łanów czynszowych, 4 łanów kościelnych, 12 chłopów, 1 zagrodnika oraz karczmy. Z innych źródeł wynika, że w 1580 r. istniało we wsi 12 gospodarstw chłopskich i 1 gospodarstwo zagrodnicze. Od czasu wprowadzenia prac regulacyjnych przez Komisję Generalną w Stargardzie, wieś była domeną państwową (od 1824 r. należała do Urzędu Inwestytury w Nowogardzie). W 1821 r. wzniesiono nowy budynek szkoły. Dochody nauczyciela, który był jednocześnie kościelnym i organistą, a także trudnił się pszczelarstwem, wynosiły 123 talary. Do szkoły w końcu XIX w. uczęszczało 66 dzieci. Szkoła podstawowa funkcjonowała w Krzywicach do 1976 r. jako placówka 4 – klasowa.

W 1822 r. wybudowano kościół z głazów narzutowych z wieżą według stylu nowogardzkiego. Był on filią parafii w Redostowie i posiadał 31 ha ziemi. Pastor uprawiał 14 ha. Najcenniejszym wyposażeniem świątyni były organy. Po roku 1945 kościół poświęcono pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i podporządkowano parafii w Osinie. W końcu XIX w. wieś liczyła 430 mieszkańców oraz 48 zagród. Chłopi zostali oczynszowani już w 1805 r. Obszar wsi wynosił 1070 ha, najwięcej ziemi, aż 159 ha posiadał sołtys. Ostatnim właścicielem Krzywic była w roku 1939 Emma Falk, która posiadała tutaj niewielki majątek folwarczny.

Krzywice zdobyte zostały 5 marca 1945 r. W 1953 r. założono tutaj rolniczą spółdzielnie produkcyjną. W latach 1945 –1954 osada należała do gminy Długołęka, zaś w latach 1954 – 1975 do gromady Osina. Wśród 46 zagród zachowało się wiele domów szachulcowych. Za domami ciągnie się droga zwana zapłociem, za stodołami stoją jeszcze gdzieniegdzie piece chlebowe. Obecnie obserwuje się duży przyrost nowych domów, szczególnie w północnej części wsi, w okolicach lasu. W centrum wsi znajduje się staw i plac zabaw, zaś w południowej części największa w gminie kopalnia żwirów i piasków o bardzo głębokim wyrobisku (przy drodze leśnej prowadzącej do Osiedla-Mosty). Na wschód od wsi, bliżej Osiny, znajduje się niewielka kolonia. Wieś posiada połączenia drogowe z Osiną oraz drogą krajową nr 6 (oddaloną o ok. 3 km). Okoliczne lasy to tereny atrakcyjne dla turystów pieszych i rowerowych, przez Krzywice przebiega szlak rowerowy Równina Nowogardzka.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1734 -  60-70 mieszkańców

1871 -  435 mieszkańców w tym 211 mężczyzn i 224 kobiety,139 dzieci poniżej 10 roku życia oraz 274 mieszkańców powyżej 10 roku życia umiejących czytać i pisać

1905 - 330 mieszkańców

1939 - 326 mieszkańców

1949 – 212 mieszkańców

1991 – 161 mieszkańców

Mapa Krzywic przed 1945 rokiem

 

Źródło: www.osina.pl,www.rugenwalde.com,wikipedia,własne

 Autor: Wojciech Janda

Dodaj komentarz


Statystyki

Dziś71
Wczoraj103
Bieżący tydzień713
Bieżący miesiąc174
Ogólnie181199

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Szybki kontakt

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" 

Numer KRS - 628718

NIP  856-185-49-10

Regon - 364976503

Konto: Bank Pekao S.A. 19 1240 3839 1111 0010 6922 7270

e-mail: