Drukuj

Bodzęcin ( do 1945 Basenthin )

Wieś jest położona w północno-zachodniej części gminy, 9 km od siedziby gminy Osiny i 12 km od Goleniowa. Wieś oblewają dwie rzeki, Gowienica (graniczna rzeka gmin Osina i Goleniów) i Stepnica, która na obrzeżach miejscowości wpada do Gowienicy.

Najstarszym śladem pobytu ludności na tym terenie były odkryte w 1832 r. grobowce megalityczne otoczone potężnymi głazami. W 1971 roku R. Wołągiewicz i A. Porzeziński odkryli w centrum wsi fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. Na wzgórzu nad Gowienicą leży grodzisko zwane Górą Zamkową („Schlossberg”). Zaznaczono je już na mapie pól z 1793 r. Czas powstania umocnień, których resztki istniały jeszcze w 1832 r. jest nieznany, lecz na pewno pochodzą one z czasów słowiańskich.

Niemiecka nazwa osady – Bosenthin – jest pochodzenia słowiańskiego i wywodzi się od staropolskiego imienia Bożenta, które jest krótką formą pomorskiego imienia Bogusław. W języku starosłowiańskim wieś zwano Bożętin, co w 1425 r. zapisano jako Bosentyn (Bodzętyno), którą używano przejściowo tuż po wojnie.

Pierwsza wzmianka pisana o Bodzęcinie pochodzi z 1320 r. („Bosentin super fluvium Stepenitz”). W 1334 r. wieś należała do zamku w Błotnie, zaś sto lat później, w 1425 r., do Henryka Luchte. Począwszy od 1595 r. wieś należała do rodu von Flemming, którzy początkowo podzielili ją na dwie części. Było tutaj 14 chłopów, 3 zagrodników, 2 owczarzy, kowal oraz młyn wodny na Stepnicy.W 1659 r. Flemmingowie wybudowali we wsi pałac.

                     Kościół -1905 rok

Po środku wsi wznosi się średniowieczny kościół filialny p.w. św. Mikołaja Biskupa, zbudowany XV wieku. Najstarszym zabytkiem świątyni jest brązowy dzwon o średnicy 98 cm pochodzący z XIV lub XV w. Rówieśnikami dzwonu są dwie kamienne chrzcielnice o średnicy 53 i 83 cm leżące przed południowym portalem. Z 1595 r. pochodzi pierwsza wzmianka o renowacji kościoła, mówiąca o zakupie kamieni do budowy murów „nowego kościoła” oraz dzwonnicy z trzema dzwonami. Z tego więc okresu pochodzi prostokątna nawa, ceglany szczyt zachodni ozdobiony blendami oraz portal w ścianie zachodniej. W 1663 r. Zofia Flemming podarowała kościołowi srebrny kielich mszalny z pateną. Piętnaście lat później fundowano ołtarz, z którego w 1939 r. pozostała tylko górna część z 6 obrazami (Ostania Wieczerza, Ukrzyżowanie, Ewangeliści) oraz predella z napisem: „HERCVLES CHRISTIANVS MVLLER QVI PINXIT ET SCVLPSIT 1685”. W 1670 r. dobudowano drewnianą wieżę. W 1794 r. zawieszono w świątyni piękny brązowy żyrandol na 16 świec. W 1905 r. rozebrano drewnianą dzwonnicę, wybudowano masywną wieżę ceglaną w stylu neorenesansowym, dobudowano prezbiterium oraz dwie przybudówki boczne.

                 Kościół rok 1920

Kościół pozostawał pierwotnie pod wezwaniem św. Jerzego i św. Mikołaja. W obrządku katolickim poświęcono go ponownie 1 września 1947 r. (według innych źródeł w 1945 r.) Kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa - wpisany do rejestru zabytków Nr 450

Na północny – wschód od świątyni wybudowali Flemmingowie rodzinny grobowiec, prostokątna budowlę ceglaną z barokowym szczytem.

We wsi znajduje się park podworski, założony jako regularny ogród w XVIII w. przebudowany w duchu założeń krajobrazowych w XIX w. Zachował się cenny starodrzew komponowany. Czytelne są elementy pierwotnej sieci drożnej i układu wodnego. Park jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 193.

Wieś została zdobyta 6 marca 1945 r. Do 1954 r. należał Bodzęcin do powiatu kamieńskiego, w latach 1954 – 1975 był wsią sołecką w gromadzie Osina. W roku 1945 majątek folwarczny zajmowało i zagospodarowywało wojsko. W 1946r. majątek przejęły Państwowe Nieruchomości Ziemskie, przekształcone w końcu lat 40-tych w Państwowe Gospodarstwa Rolne. Te zaś, jako samodzielny dotychczas zakład rolny, włączono w roku 1971 do Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych z siedzibą w Osinie.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1734 – 150-200 mieszkańców

1871 -  393 mieszkańców w tym 194 mężczyzn i 199 kobiet, 107 dzieci poniżej 10 roku życia, 254 osób    powyżej 10 roku życia umiejących czytać i pisać

1905 – 319 mieszkańców

1925 – 349 mieszkańców

1932 – 403 mieszkańców

1939 – 360 mieszkańców

2008 – 246 mieszkańców

Mapa Bodzęcina przed 1945 rokiem

 

Źródło: www.rugenwalde.com,www.osina.pl,własne

 Autor: Wojciech Janda