Drukuj

Żabówko (do 1945 Klein Sabow )

Wioska położona około 7 km na północny wschód od Nowogardu.

 W XVIII wieku wieś była własnością rody von Lockstӓdt. Po śmierci porucznika Johanna Friedericha von Lockstӓdt wdowa Flora Charlotta, z domu Mauen wychodzi za mąż za porucznika Christiana Philippa Wilhelma Kopp. Po jego śmierci w 1766 roku majątek dziedziczą 3 jego córki. W połowie XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Steffenhagen(1845-1862). W latach 70-tych majątek należy do rodu von Kobelsdorff-Brenckendorf. W 1870 roku dobra obejmowały 1732 mórg ziemi a w 1879 roku 442,30 ha gruntów. W 1905 roku majątek posiada rodzina Mengel. Przed 1910 roku doszło do parcelacji majątku. Ostatnim właścicielem resztówki z dworem była rodzina von Puttkamer-wzmiankowany Franz Joachim von Puttkamer.

W 1905 roku mieszkało tutaj 152 mieszkańców, wszyscy oni byli wyznania protestanckiego.

 

             Mapa Żabówka z 1902 roku

Źródło: własne,www.zamkilubuskie.pl 

 Autor: Wojciech Janda