Drukuj

Osowo ( do 1945 Wussow )

  Wieś położona jest ok. 10 km na południowy-wschód od Nowogardu

We wsi znajduje się pałac wzniesiony w XVIII w a następnie przebudowany w 4 ćwierci XIX w. i początkach XX wieku. W 1964 roku został odbudowany po pożarze z 1958 r. Zmieniono wówczas układ wnętrz. Obecnie jest to budynek murowany, 13 osiowy, nakryty dachem mansardowym, pozbawiony cech stylowych.

         fot. Pałac w Osowie  - rok 2013 ,Wojciech Janda

fot. Pałac w Osowie prze 1945 rokiem

                 fot. Pałac w Osowie rok 1925

Po drugiej stronie dziedzińca znajduje się stajnia (1890 r.) z wieżą zegarową. We wsi znajduje się również park podworny.

         fot.Wojciech Janda

Park  założony został na przełomie XVIII i XIX wieku. Współcześnie czytelna pozostała kompozycja założenia z alejkami, polanami i stawami. Zachowany został także cenny starodrzew (głównie dęby i buki). Południowo-wschodnia granica parku ogrodzona jest murem żelbetonowym.

Mapa Osowa przed 1945 rokiem

 

Źródło: www.folklor.biz., własne

Autor: Wojciech Janda