Drukuj

Karsk (do 1945 Kartzig)

      Wieś jest  położona w środkowej części gminy, w odległości ok. 3 km na płn.-zachód od Nowogardu.

     Karsk jest wsią o średniowiecznej metryce (o czym świadczą ślady założenia owalnicowego, typowego dla tego okresu), wchodzącą w skład hrabstwa nowogardzkiego rodu Ebersteinów. W 1756 r. właścicielem wsi (a także Strzelewa. Olchowa i Świerczewa) byt Georg Lorenz von Kamecke. W 1795 r. w Karsku istniała już szkoła. Materiały źródłowe z 1811 r. informują o powstaniu w Karsku folwarku, na bazie 2 dużych gospodarstw bauerskich. należącego do Carla Ottona von Blankenburg.

W środkowej części wsi, na niewielkim wyniesieniu terenu - stoi kamienny kościół, wzniesiony w 1846 roku.

Przy kościele znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej.

W pobliżu kościoła posadowiony jest się głaz narzutowy „Skamieniały Chciwiec", legenda wiąże go z obrzędami pogańskimi.

Mapa Karska przed 1945 rokiem

Źródło:www.folklor.biz,www.westernpomerania.com.pl,własne

Autor i  zdjęcia: Wojciech Janda