Drukuj

Nastazin ( do 1945 Hermelsdorf )

 Miejscowość położona jest ok. 8 km na wschód od Maszewa.

    Wieś chłopska o średniowiecznym rodowodzie. W jej centrum znajdował się kościół kamienny z okresu późnego gotyku ( wieża z XVI w.) Kościół ten zniszczony w okresie ostatniej wojny, odbudowany w roku 1997. Według źródeł historycznych z 1784 r. znajdował się tu duży majątek ziemski, własność rodu Wedel. Od XIX w. wieś chłopska bez śladów założenia folwarcznego. W 1932 r. wieś posiadała wielkość 1 413 ha, było tu 81 budynków mieszkalnych i 92 gospodarcze, zamieszkiwało ją 508 osób. W 1939 r. we wsi było 26 zagród chłopskich o areale 20-60 ha.

              fot. Przedwojenne zdjecie Nastazina ,początek XX wieku. Zwraca uwagę duża ilość krzyży na przykościelnym cmentarzu.

fot. Dzisiejszy widok na kościół , zdjecie autora

Mapa Nastazina z przed 1945 roku

Żródło:www.maszewo.pl,własne  

Autor: Wojciech Janda