Drukuj

Godowo ( do 1945 Freiheide )

 Wieś położona jest w odległości 7 km na północ od Maszewa, przy szosie Maszewo - Redło.

Godowo to stare lenno biskupów kamieńskich - w średniowieczu podzielone było pomiędzy trzy rody rycerskie: von Massow, von Dosse i von Mildenitz. Już w XIV w. 2/3 Godowa należało do miasta Maszewa, a całość - od 1628. Od XV wieku wzmiankowany jest kościół. W końcu XVII w. między mieszkańcami tej wsi, a miastem toczyły się spory o prawa dzierżawne. W roku 1811 ustalono wielkość gruntów i czynszów (zatwierdzone w 1822).

             fot.Mariusz Deremacki

Wieś miała wówczas 8 gospodarstw pełno rolnych (w tym karczmarza), jedno pół rolnicze, 4 zagrodnicze, ponadto 2 zagrody chałupnicze i dom pasterza. Podatki płacono Kamerze w Maszewie. W latach 1824-28 za zezwoleniem Kancelarii Królewskiej uwłaszczono chłopów, nadając im już użytkowane ziemie.

Gospodarstwa chałupnicze i mniejsze własności podniesiono do wielkości gospodarstw pełno rolnych. Liczba właścicieli gruntów wzrosła do 46. Utworzono również posterunek policji. W 1872 r. było w Godowie 49 budynków mieszkalnych, 3 przemysłowe (rzemieślnicze) oraz 75 innych - wśród nich szkoła i budynki instytucji kościelnych. W 1932 r. do wsi należało 591 ha gruntów. Wśród 112 budynków 54 było budynkami mieszkalnymi. W miejsce gotyckiego kościoła wzniesiono w 1863 r. kamienny kościół neoromański. Po pierwszej wojnie światowej w kościele umieszczono tablicę z nazwiskami mieszkańców wsi którzy polegli na frontach I wojny światowej.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1932 – 274 mieszkańców

Mapa Godowa z przed 1945 roku

Źródło:www.maszewo.pl,własne   

Autor: Wojciech Janda