Drukuj

Budzieszowce (do 1945 Korkenhagen )

       Wieś zlokalizowana jest pomiędzy jeziorami Lechickim i Budzieszowce, bezpośrednio na południowy zachód od Jarosławek, od których oddziela ją tylko ciek łączący oba jeziora.

      Czas powstania Budzieszowic nie jest znany,najprawdopodobniej wiąże się ze średniowieczem. Był to majątek rycerski - stare lenno rodu von Stettin. W XVI w. wybudowano kościół. Od ok. połowy XVIII w. własność rodu von Perband, później bardzo częste zmiany właścicieli (w tym znanych rodów von Flemming, Below, Petersdorf, Blankenburg i inne). Od połowy XIX w. w rękach rodziny Mass. Budzieszowce składały się z majątku rycerskiego oraz małej wsi z 4 zagrodami chłopskimi i jedną zagrodniczą. W konsekwencji regulacji gruntów i wykupu, cała własność chłopska przeszła już w XVIII stuleciu do majątku. W 1785 r. przeprowadzono - dzięki dotacjom króla Fryderyka II - prace melioracyjne na wielka skalę (koszt: 4.500 talarów). Miało to istotne znaczenie, gdyż ziemie należące do Budzieszowic leżały na podmokłym, przyjeziornym terenie.

Kościół dziś fot.Wojciech Janda

      W roku 1872 majątek liczył 2442 mg gruntów, 9 budynków mieszkalnych, 2 rzemieślnicze, ponadto młyn wodny i wiatrak holenderski. Innych zabudowań - wolnych od opłat czynszowych - było 21. Budzieszowce związane były - przynajmniej od XVIII w. z sąsiednimi Jarosławkami poprzez wspólnego właściciela. I tak np. kościół w Budzieszowcach obsługiwał ludność Jarosławek, w których z kolei była zagroda kościelna oraz szkoła - także dla dzieci z Budzieszowic. Na podstawie dostępnych źródeł nie można przesądzić, gdzie znajdowała się główna rezydencja. Założenie parkowe przemawia za Jarosławkami, wielkość folwarku i powiązanie z kościołem - za Budzieszowcami. Nie wykluczone, że rezydencje były w obu miejscowościach.

fot.Wojciech Janda

      W 1892 r. właścicielem była rodzina Mass, folwark miał 603 ha, ponadto należał do niego młyn wodny i krochmalnia. Przypuszczalnie na przełomie XIX i XX w. miały miejsce znaczące zmiany. W 1905 r. jako właściciel wymieniany jest Petersdorf, zaś grunty folwarku zmniejszają się do 155 ha. Zapewne część ziem sprzedano, tworząc na nich kolonię rolniczą. Do co najmniej 1920 r. nazwisko właścicieli folwarku oraz wielkość areału pozostają bez zmian. Folwark określany jest mianem resztówki. Ostatnie dane z 1939 r. nie wymieniają już folwarku, lecz jedynie "dawne gospodarstwo" o pow. 77 ha i 9 zabudowań rolniczych (20-37 ha).

Widok na wioskę w kierunku Goleniowa fot.Wojciech Janda

     Na koniec jeszcze ciekawostka ,iż w Budzieszowcach w dniu 24 listopada 1863 urodził  niemiecki kontradmirał Leberecht Maass. W roku 1883 wstąpił do Marynarki Cesarskiej. Awansował następnie na stopnie oficerskie. W latach 1893-1895 dowodził torpedowcami, w latach 1898-1901 flotyllą torpedowców. Od 1903 do 1906 zajmował stanowisko dowódcy oddziału broni torpedowych. Od października 1906 do marca 1908 był dyrektorem szkoły Marynarki Wojennej. 7 marca 1908 otrzymał stopień komandora (Kapitän zur See). Od kwietnia 1908 do marca 1909 dowodził krążownikiem SMS "Freya", od marca 1909 do czerwca 1910 krążownikiem pancernym SMS Scharnhorst, od sierpnia do września 1910 przejściowo pancernikiem SMS "Weißenburg. Zginął w czasie I wojny światowej.

Zdjęcie z kolekcji Pana Carstena Ahrent-Kratz

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1932- 258 mieszkańców

2009-86 mieszkańców

Mapa Budzieszowce przed 1945 rokiem

Źródło: www.maszewo.pl,www.rugenwalde.com,własne

Autor: Wojciech Janda

Dodaj komentarz


Statystyki

Dziś81
Wczoraj103
Bieżący tydzień723
Bieżący miesiąc184
Ogólnie181209

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Szybki kontakt

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" 

Numer KRS - 628718

NIP  856-185-49-10

Regon - 364976503

Konto: Bank Pekao S.A. 19 1240 3839 1111 0010 6922 7270

e-mail: