Drukuj

Bielice ( do 1945 Wittenfelde )

Wieś położona jest 4 km na wschód od Maszewa.

       Powstała zapewne w średniowieczu, choć w źródłach historycznych wzmiankowana jest dopiero w końcu XVII w. W 1692 r. znajdował się tu kościół (filia parafii w Bagnach), gospodarstwo sołtysie oraz 13 gospodarstw chłopskich, chłopskich których 10 należało do domeny, 3 stanowiły własność rycerską. Niewielka część rycerska była dodatkowo podzielona pomiędzy rody Wedel i Petersdorf. W 1696 r. wybudowano cegielnię pracującą na rzecz domeny. W 1715 r. w części domenalnej nadal było gospodarstwo sołtysie (dziedziczone i niepodzielne), 10 gospodarstw zagrodniczych (w tym kowala), zagroda karczmarza oraz ziemie należące do kościoła. Na część rycerską składało się 5 gospodarstw - własność rodziny Petersdorf. Jeszcze w XVIII w. zostały one wydzierżawione bądź sprzedane, wynika z tego, że w Bielicach nigdy nie było folwarku rycerskiego.

      W 1804 r. chłopi wydzierżawili swoje gospodarstwa a nieco później wykupili je na własność. Wg danych z 1865 r. areał gruntów podzielony był pomiędzy 34 właścicieli. Budynków mieszkalnych było 44, rzemieślniczych 2 (kuźnia i wiatrak?), innych - 57. Mieszkańcy opodatkowani byli na rzecz kościoła i zakrystiana - nauczyciela. W początkach XX wieku pojawia się duże, ok. 100 hektarowe gospodarstwo - własność rodziny Heller. Dane z lat 30. potwierdzają chłopski charakter wsi. Liczba budynków mieszkalnych - 46 i jest zbliżona do wielkości z połowy XIX w.

Wszyscy mieszkańcy wsi byli protestantami. Ostatnim niemieckim pastorem był Herman Blumenbach

Po 1945 r. wieś rolników indywidualnych.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat:

1865- 355 mieszkańców

1900- 253 mieszkańców

1905 - 265 mieszkańców

1930- 268 mieszkańców

1933- 257 mieszkańców

1939- 224 mieszkańców

Mapa Bielic przed 1945 rokiem

Żródło:www.maszewo.pl,wikipedia,www.rugenwalde,com,własne

Autor: Wojciech Janda