Drukuj

Bęczno ( do 1945 Benzrode )

 

      Wieś jest  położona ok. 8 km na północny wschód od Maszewa przy drodze nr 106.

      W dostępnych źródłach historycznych pierwsze informacje o Bęcznie dotyczą roku 1920, kiedy to majątek ma 177 ha ,a jego właścicielem jest Friedrich Jabst. W 1929 r. majątek określany jest jako folwark należący do 2 właścicieli, a w 1939 r. jako duża zagroda, która przez cały czas ma tę sama wielkość i łączona jest z folwarkiem w Dębicach. Materiał kartograficzny z 1890 r. dokumentuje istnienie 3 obiektów oraz niewielkiego parku. Były to najprawdopodobniej dwa budynki gospodarcze, ustawione równolegle do siebie oraz budynek kuźni. W końcu XIX w. lub też na przełomie wieków XIX i XX wybudowany został przy drodze pierwszy z czworaków - budynek ryglowy, ustawiony kalenicowo do drogi. Na początku XX w. w południowo wschodniej części dziedzińca folwarcznego wybudowany został dwór - budynek piętrowy z półokrągłym ryzalitem, przykryty dachem czterospadowym. Później do dworu dobudowano oficynę. Oba obiekty są murowane.

     Aktualnie układ przestrzenny folwarku - w stosunku do dokumentowanego na mapie z 1890 r. jest zmieniony poprzez wybudowanie nowych obiektów zarówno gospodarczych jak i jednego czworaka

 Po 1945 r. - gospodarstwo należało do PGR Dębice.

      Mapa Bęczna przed 1945 rokiem

Żródło:www.maszewo.pl,www.rugenwalde.com,wikipedia,własne

Autor: Wojciech Janda